"הביטוי מעורבות חברתית הפך להיות גס בקרב בני נוער"
תחשבו טוב