ישראל מעבירה לעזה קונדומים שמשמשים לטרור
מועדון ארוחת הבוקר