"מסדר צניעות לחיילות ואיסור שימוש במים חמים במקלחות בשבת"
אראל סג"ל