"המחירים מאוד נוחים יחסית לחצאי גמר קודמים"
איפה הכסף