"נותנים לדייר את כל מבוקשו בלחיצה על כפתור"
איפה הכסף