באופן מילולי • פינת השפה העברית של הרון הרון
דידי לוקאלי