"הפרויקט יהיה כאן בעוד שנה וחצי"
ינון מגל ובן כספית