"מה אתה עשיו, למה אתה קורא לבע"ח מקנה?"
מועדון ארוחת הבוקר