"ייתכן והמל"ט חדר לשטח האווירי של ישראל בטעות"
הקבינט