"אנחנו עושים משהו מאוד שגוי בגמילה של הילדים"
מיכל דליות