ינון מגל נגד 'הארץ': "עמוס שוקן, תתבייש"
ינון מגל ובן כספית