"שתי נבחרות עם שחקני על - הגיע להן להגיע לגמר"
ספורט