"שמרנו על חדות חושים והיוונים איבדו את הכיוון"
ספורט