"המטרה שלהם היא לטהר את המחנה גם במחיר של מוות"
אילה חסון