מי יפסיד ומי יגרוף רווח פוליטי ממכירת חברות האשראי?
איפה הכסף