"כשאתה מגיע אחרי שעתיים בפקקים, אין לך חשק לעודד"
ספורט