"התקשרתי בכדי שתעשה מעשה שישנה את המציאות"
אלון גל