כיצד מסבירים לילד למה זורקים עלינו טילים?
מיכל דליות