ביהמ"ש קיבל את תוצאות הפוליגרף וקיצר את עונשו של יונתן היילו
גיא פלג