13 שנה לפינוי - 200 משפחות עלו לשא-נור
ינון מגל ובן כספית