קנס של יותר ממיליון ש' לחברת 'אביב ניהול ואחזקות בע"מ'
איפה הכסף