"אם לא יהיה אמון בוועדת המינוי - אנשים טובים לא ייגשו למכרזים"
איפה הכסף