חוק הלאום: "גזענות, אפליה, הדרה והדתה"
רון קופמן וינון מגל