"זהו דוח שמקבל פרסום ואמור להניע את המשרדים להתייעל"
גיא פלג