הרב הזהיר את תלמידיו: "יתכן ואעשה עליכם מניפולציה"
תחשבו טוב