"ואם הוא לא 100% יהודי אז מה? השמיים יפלו?"
גיא פלג