"בישראל להיות גבר שמלמד איפור דורש אומץ"
איריס קול