"מדובר בקריאה לרצח של מיליוני אזרחים"
ינון מגל ובן כספית