"הטעות הכי גדולה היא לצאת ממזגן לחום שבחוץ"
איריס קול