"אנחנו צריכים ללמד את ילדינו לראות את האחר"
מיכל דליות