צרכני זנות? סוף סוף אושרה הטלת קנסות למי שייתפס
איפה הכסף