"אי השוויון ורמות העוני במדינה הם מאוד גדולות"
איפה הכסף