הקיבוצים זוכים להקצאת קרקעות למיזמים סולאריים ללא מכרזים?
איפה הכסף