"החל מהשינוי כמעט לא ניתן להוריד את רה"ע מכסאו"
איפה הכסף