"אין מקצוע היום! יש ללמוד מיומנויות. אני זה המקצוע"
בראייה אחרת