לפעמים החגיגה נגמרת והחדורה דומרת
מועדון ארוחת הבוקר