"מציע לכל מי שרוצה לבקר אותנו - שיבדוק קודם"
גיא פלג