ילד, אתה לא מחוסן? אל תיכנס לגן
ינון מגל ובן כספית