הנער שסחר בסמים למען אחותו
ברהנו טגניה וגלעד שלמור