"אוכלוסיית בני ה-60 לא רואה אופק תעסוקתי"
איפה הכסף