"כשיש גשם, התלמידים לא יכולים להגיע לבית הספר"
איפה הכסף