גאווה ישראלית: ארטיום דולגופיאט סגן אלוף העולם
תחשבו טוב