"הליטאים בגישה פרגמטית, החסידים לא מוכנים לפשרות"
אראל סג"ל