"לא אוהב כשהורים שכולים מתערבים מכוחו של שכול"
ינון מגל ובן כספית