"משה דיין ביקש ממני למצוא עתיקות"
בן כספית ואריה אלדד