"למה אנחנו כל פעם נופלים אל הפח הזה?"
בן כספית ואריה אלדד