"את מודיעה היום לבן שלך - אתה עם חיתול סיימת"
מיכל דליות