"אני מרגישה שאני יכולה להגדיל אירועים שמתעלמים מהם"
תחשבו טוב