"אני מודה כל הזמן לאל, גם בתקופות הכי קשות"
איריס קול