לא רק עכברת, עכשיו גם קדחת הנילוס המערבי
זהבי עצבני